Trenger du et aksjeselskap?

Det tar tid å stifte et aksjeselskap. Først må du ha et stiftelsesmøte, deretter må du vente på saksbehandling hos banken før du kan sette inn aksjeinnskuddet. Etter dette må du sende samordnet registermelding og vente på saksbehandling hos Brønnøysund. Hvor lang tid dette tar, vil være avhengig av flere faktorer, men det vil fort ta noen uker. Har du tid til å vente på dette, så hjelper vi deg gjerne med stiftelse. Se prisliste her


Dersom du ikke har tid til å vente på dette, så har vi allerede gjort denne jobben for deg. Vi har dermed et helt tomt og ubrukt selskap som er klar til bruk. Du kan altså få et organisasjonsummer på dagen.

Kjøpe et ferdig aksjeselskap. Hvordan fungerer det egentlig?

Vi har allerede tatt jobben for deg. Vi har helt tomme og ubrukte aksjeselskaper klare til bruk.

Ta kontakt med oss, så holder vi av et organisasjonsnummer til deg.

Vi setter opp en aksjekjøpsavtale og sender denne i elektronisk signering.

Prisen for et aksjeselskap hos oss er kr 20 000,- + aksjekapitalen på kr 30 000,- (dette beløpet får du overført tilbake). Kr 50 000,- vil altså være din inngangsverdi for aksjene. Dersom du selger aksjeselskapet videre, så er dette summen du vil kunne få skattefritt tilbake for selskapet.


Kr 50 000,- overføres til Iverksett AS. Så fort dette beløpet er registrert hos oss, så er selskapet klart til bruk.

Du oppretter en egen bankkonto hos din foretrukne bank. Vi vil overføre

kr 30 000 fratrukket stiftelsesomkostningene hos Brønnøysund kr 5570,- til din nye bankkonto.

Dette er ditt selskaps aksjekapital, som du kan benytte i driften til selskapet ditt.


Vi hjelper deg med å avholde en generalforsamling der nytt styre velges inn. Vi hjelper deg også med oppsett av nye vedtekter, ny adresse, eventuelt nytt navn eller andre endringer. 

Vi benytter elektronisk signering, for en rask og effektiv saksbehandling.


Vi garanterer at selskapene vi selger er opprettet av Iverksett AS og at de ikke har vært i bruk.