Vi hjelper deg med blant annet:


  • Regnskapshjelp til deg som bokfører selv
  • Kjøp av et ferdig registrert aksjeselskap – du får et org.nummer på dagen! Les mer om dette her!
  • Bistand stiftelse av selskaper og råd i forbindelse med valg av organisasjonsform
  • Bistand med årsoppgjør for AS og ENK; inkludert gjennomgang av bokføringen du har gjort, avstemming av balanseposter og utarbeidelse av regnskap, skattemelding og alle pliktige skjemaer med innsendelse fra system (lovpålagt fra 2023).
  • Bistand knyttet til endring i eierskap og/eller øvrige selskapsendringer som emisjoner, vedtektsendringer mv.
  • Maler på diverse avtaler (styremøte, generalforsamlinger, aksjonæravtaler, aksjekjøpsavtale, låneavtaler mv)
  • Leie av enkeltstående kontordager med regnskapshjelp
  • Vi arrangerer også ulike kursTa kontakt, så finner vi et tidspunkt som passer.


Pris for 30 min er kr 500,- eskl. mva.

Minstetid er 30 min.